هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- تماس با دبیرخانه
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 

آدرس : سمنان،کیلومتر ۵ جاده دامغان ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان،کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن تماس :  ۰۲۳۳۳۶۵۴۳۵۹

ایمیل : arcsem۷gmail.com
روابط عمومی :  arcsemums۷

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.79.17.fa
برگشت به اصل مطلب