هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- برقراری ارتباط
تماس با دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/24 | 
تلفن: 023.34544842
آدرس دبیرخانه: دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،دانشکده تغذیه و علوم غذایی
ایمیل: sports.nutrition2020gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.78.15.fa
برگشت به اصل مطلب