هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- کمیته اجرایی هفتمین همایش
کمیته اجرایی هفتمین همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
 
 
دبیر اجرایی سمیرا شیخ
مدیر اجرایی              امیرحسن دهقان نیری
 روابط عمومی فاطمه جامه بزرگی
امین علیزاده
مبینا توانگر
نرجس شبانی
محمد سالار یکانی
سمینارها و کارگاه ها
آیدا حسنی
محمدباقر یاوری
پگاه یوسفی
فاطمه آبرودی


 
طراحی و انتشارات الهه امیری جلال آبادی
نادیا ذوالفقارخانی
سهیلا صدقیان
آرین احمدپور
آذین پیوندی
عاطفه موسوی

 
سرپرست سایت سمیرا شیخ
تدارکات و پشتیبانی
سپیده نجف زاده
فاطمه یوردخانی 

 
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.139.108.fa
برگشت به اصل مطلب