دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سخنران ها
Dr. Foad Asjodi

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/5 | 
Secretory of the sport nutrition board in the IFMARC
Sport nutrition expert of the national teams
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.105.45.fa
برگشت به اصل مطلب