دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سخنران ها
Prof. Ronald J Maughan

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/5 | 
Sports Nutrition,  loughborough university, UK
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.105.43.fa
برگشت به اصل مطلب