دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- سخنران ها
Dr. Reza Ghiasvand

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/5 | 
  • Assossiate Professor, school of Nutrition and Food Sciences,Isfahan University of Medical Sciences 
Attachments area
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.105.42.fa
برگشت به اصل مطلب