• امروز مصادف است با جمعه 1 بهمن 1400
  • |
  • English
logo

هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 13 | تعداد کل بازدید های مطالب: 21,423 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: راهنمای ارسال مقالات - 1400/10/3 -
:: کمیته اجرایی هفتمین همایش - 1400/9/17 -
:: کمیته علمی هفتمین همایش - 1400/9/17 -
:: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری - 1400/9/17 -
:: سخن رئیس همایش - 1400/9/16 -
:: راهنمای تهیه پوستر و قالب پوستر - 1399/8/3 -
:: راهنمای ثبت نام - 1399/7/15 -
:: ثبت نام داوران - 1398/9/21 -
:: ثبت نام کارگاه ها - 1398/8/21 -
:: راهنمای نگارش مقاله - 1398/7/1 -
:: تماس با دبیرخانه - 1398/6/26 -
:: تماس با دبیرخانه - 1398/6/24 -
:: اهداف ومحور ها - 1398/6/24 -