• امروز مصادف است با پنجشنبه 29 مهر 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

اعضای کمیته علمی دومین کنگره تغذیه ورزشی ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی رشته
دکتر نوید دانایی رئیس کنگره استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان متخصص کودکان
 
دکتر پرویز کوخایی استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی ایمونولوژی
دکتر عاطفه اصحابی دبیر علمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی پژوهشی تغذیه
دکتر زینب فغفوری دبیر اجرایی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر مریم نظری استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر حسین حاجیان فر استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی پژوهشی تغذیه
دکتر الهه قدس استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر بهادر باقری استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکترای تخصصی داروشناسی
دکتر امیر مولایی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
دکتر علی رشیدی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی فیزیولوژی
دکتر طاهره کمالی خواه استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دکتر فرید غریبی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دکتر مجتبی یوسفی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی صنایع غذایی
دکتر نسیم خورشیدیان استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی صنایع غذایی
دکتر آنا عبدالشاهی استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان دکتری تخصصی صنایع غذایی
دکتر مهدی شادنوش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر سید حسین داوودی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر زهرا عبداللهی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر پریسا ترابی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی پزشک
دکتر مینا مینایی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر مجید حسن قمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش
دکتر سید علی کشاورز دبیر بورد تغذیه استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر کورش جعفریان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر عبدارضا نوروزی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر لیلا آزادبخت استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر احمد اسمعیل زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر حسین ایمانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر سکینه شب بیدار استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر فریدون سیاسی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر ضیاءالدین مظهری استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمد فارسانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رضا غیاثوند دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر غلامرضا عسکری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمدحسین روحانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر سید مرتضی صفوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمد حسن انتظاری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رضا امانی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رویا کلیشادی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متخصص کودکان
دکتر بیژن ایرج استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متخصص غدد
دکتر محمد باقری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر جلال الدین میرزای رزاز دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر تیرنگ نیستانی استاد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رضا مهدوی استاددانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر بهرام پورقاسم استاددانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر علیرضا استادرحیمی استاددانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر حسن مظفری استاددانشگاه علوم پزشکی یزد دکتری تخصصی تغذیه
دکتر امین صالحی ابرقوئی دانشیاردانشگاه علوم پزشکی یزد دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمد صفریان دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمد غیور دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی تغذیه
دکتر سیاوش باباجعفری استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر زهره مظلوم استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر یحیی پاسدار دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتری تخصصی تغذیه
دکتر هادی عبداله زاد استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتری تخصصی تغذیه
دکتر امیر صابر استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتری تخصصی تغذیه
دکتر علیرضا فرساد نعیمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رضا شیدفر استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمدرضا وفا استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی تغذیه
دکتر رضا شهرکی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکتری تخصصی تغذیه
دکتر مجید محمدشاهی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر فاطمه حیدری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر مجید کاراندیش دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتری تخصصی تغذیه
دکتر محمد صمدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر محمد حضوری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم دکتری تخصصی تغذیه
دکتر زهره هراتیان ایفمارک متخصص طب ورزشی
دکتر ارد ایروانی ایفمارک دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر فواد عسجدی ایفمارک دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر بهاره حسن میرزایی ایفمارک متخصص طب ورزشی
دکتر الهام دادگستر دانشگاه تهران دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر عباسعلی گائینی دانشگاه تهران دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر زهرا علیزاده دانشگاه تهران متخصص طب ورزشی
دکتر فرزین حلب چی دانشگاه تهران دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر توحید سیف برقی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر مریم عبدالشاهی دانشگاه الزهرا دکترای تخصصی تربیت بدنی
دکتر هادی عطارد سرپرست کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر مهدی صیدیوسفی هیات پزشکی ورزشی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر محمد باقری مقدم رئیس هیات پزشکی ورزشی اصفهان متخصص  طب ورزشی
دکتر غلامرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران متخصص طب ورزشی
دکتر ضیاء فلاح محمدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر نبی شمسایی استادیار دانشگاه ایلام دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر سجاد روشنی استادیار دانشگاه ارومیه دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دکتر پروین فرزانگی دانشیار دانشگاه آزاد واحد ساری دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر مهتاب معظمی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر عبدالرضا اقبال مقانلو استادیار دانشگاه فرهنگیان دکترای تخصصی تغذیه ورزشی
دکتر منصور سیاح استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر خسرو جلالی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر فرزانه تقیان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر رضوان میرصفائی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اسیب شناسی ورزشی
دکتر فرشید غزالیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر محمد رادفر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکترای تخصصی تغذیه
دکتر تقی قفقازی شرکت گل دارو دکترای تخصصی فارماکولوژی
دکتر فریبرز معطر شرکت گل دارو دکترای تخصصی فارماکوگنوزی
دکتر رحیم بحری نجفی شرکت ریحان نقش جهان دکترای تخصصی فارماکولوژی
دکتر عبدالحسین طاهری کلانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ایلام دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر محترم یزدانیان استادیار موسسه آموزش عالی سناباد دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
دکتر راحله توکلی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتری تخصصی علوم تغذیه
 
 

دفعات مشاهده: 2611 بار   |   دفعات چاپ: 556 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر