درخواست تجدید نظر
[ برگشت به فرم ]
پژوهشگر گرامی در صورت اعتراض به نتیجه داوری می توانید توضیحات خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.
موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات مقاله
1 کد مقاله
2 عنوان مقاله
3 نام نویسندگان
4 ایمیل
- درخواست تجدید نظر
5 توضیحات خود در رابطه با درخواست تجدید نظر در داوری را در این قسمت وارد کنید