هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- اخبار
کارگاه WOS برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/27 | 

کارگاه WOS برگزار شد

کارگاه WOS ، دوشنبه ۱۸ بهمن  در ساعت ۱۹ الی ۲۱ با تدریس محمد سعید جباری و حضور۱۰۷ نفر از پژوهشگران سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد.


برای ورود به نظرسنجی کارگاه کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.99.123.fa
برگشت به اصل مطلب