هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- اخبار
تمدید مهلت ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 
​​​​​​
  به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم بهمن ماه تمدید شد.

 همچنین با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران و تایید کمیته علمی همایش از این پس محدودیتی در ارسال مقالات برای هر فرد وجود ندارد.
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.99.112.fa
برگشت به اصل مطلب