هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- اخبار
انتصاب دبیر اجرایی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/7 | به درخواست جناب آقای امیرحسن دهقان نیری، دبیر اجرایی اسبق هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه، سرکار خانم سمیرا شیخ به عنوان دبیر اجرایی این همایش منصوب گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.99.111.fa
برگشت به اصل مطلب