هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- اخبار
راهنمای ارسال مقالات راهنمای ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/3 | 
(پژوهشگران گرامی، فایل راهنمای نحوه ارسال مقالات در سایت همایش، بخش راهنماها قرار گرفته است.)
 
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.99.109.fa
برگشت به اصل مطلب