دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱ | 
 
  
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 
 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
  
انجمن تغذیه ایران
 
 مرکز تحقیقات سلامت غذایی


 
نشانی مطلب در وبگاه دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.62.21.fa
برگشت به اصل مطلب