هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان- درباره همایش
راهنمای تهیه پوستر و قالب پوستر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
          
نشانی مطلب در وبگاه هفتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان:
http://arcsem.ir/find.php?item=1.50.92.fa
برگشت به اصل مطلب