• امروز مصادف است با سه شنبه 8 مهر 1399
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

برنامه پوسترهای دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

جهت آگاهی از برنامه زمان بندی پوسترهای دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران فایل زیر را کلیک کنید../files/site1/files/برنامه_زمان_بندی_پوسترهای_کنگره(1).pdf

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

برنامه سخنرانی ها و پانل های دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

جهت آگاهی از زمان بندی سخنرانی ها و پانل های دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران لینک زیر را کلیک کنید ./files/site1/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf