• امروز مصادف است با پنجشنبه 29 مهر 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش کمیته علمی ششمین همایش

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته علمی ششمین همایش

دکتر نوید دانایی   ریاست همایش  دکتر پرویز کوخایی    معاونت تحقیقات و فناوری  دکتر بهادر باقری   مدیریت اطلاع رسانی و توسعه شبکه پژوهش دکتر رقیه محمدی  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دکتر آنا عبدالشاهی    سرپرست همایش  امین ایزدی  دبیر کل ایلیا اسدی    دبیر علمی  محمد سعید جباری  دبیر اجرایی  مدیر علمی عارفه وفایی نژاد (دانشکده پزشکی ) مدیر علمی محمد حسن لواف (دانشکده پیراپزشکی)