• امروز مصادف است با یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش کمیته اجرایی ششمین همایش

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

کمیته اجرایی ششمین همایش

  دبیر اجرایی محمد سعید جباری مدیر اجرایی              حسین تاجیک(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی) مدیر روابط عمومی سمیه حسین زاده(دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی) مدیر تدارکات و پشتیبانی مرتضی قاسمی(دانشکده پرستاری) مدیر امور فوق برنامه محمدحسین رجبلو(دانشکده توانبخشی) مدیر طراحی و فضاسازی زهرا حسنی(دانشکده توانبخشی) مدیر کارگاه ها ساجده زرگر(دانشکده پیراپزشکی) مدیر تشریفات امیر دهقان(دانشکده پزشکی) مدیر حراست پارسا محسنی کلاهگر(دانشکده توانبخشی) سرپرست سایت پریسا باصری (دانشکده پیراپزشکی) سرپرست گروه طراحان میلاد حسینی  (دانشکده پیراپزشکی)