• امروز مصادف است با پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش کمیته علمی دومین کنگره

img_yw_news
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ -

اعضای کمیته علمی دومین کنگره تغذیه ورزشی ایران