• امروز مصادف است با جمعه 26 شهریور 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش برگزارکنندگان

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

برگزارکنندگان

img_yw_news
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ -

برگزارکنندگان

     دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان  https://www.semums.ac.ir/   کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان https://src.semums.ac.ir/    انجمن تغذیه ایران http://www.isnutrition.org/    مرکز تحقیقات نمک