• امروز مصادف است با پنجشنبه 23 مرداد 1399
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش راهنمای تهیه پوستر

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ -

فرمت مقاله

./files/site1/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87.pptx

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ -

راهنمای تهیه پوستر

./files/site1/files/%D8%B1%D8%A7%EF%BB%AB%EF%BB%A8%EF%BB%A4%EF%BA%8E%D9%8A_%EF%BA%97%EF%BB%AC%EF%AF%BF%EF%BB%AA_%EF%AD%98%EF%BB%AE%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BA%AE.pdf