• امروز مصادف است با یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش ثبت نام کارگاه ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

ثبت نام کار گاه ها

جهت ثبت نام در کارگاه های همایش از طریق لینک زیر اقدام نمایید:  شماره حساب جهت واریز هزینه ها: 275682110 با شناسه 23131411 به نام دانشکده تغذیه وعلوم غذایی لطفا اینترنتی واریز نشود،فقط نقدی واریز گردد :شماره کارت جهت پرداخت های اینترنتی و کارت به کارت 5894_6314_0003_4211 جهت نهایی شدن ثبت نام، اسکن فیش بانکی را به ایمیل زیر ارسال نمایید Sports.nutrition2020gmail.com  ثبت نام در کارگاه