• امروز مصادف است با یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش کارگاه ها

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ -

کارگاه های ششمین همایش سالیانه

ردیف عنوان تاریخ و روز مدرس هزینه 1 کاربرد های اپکس روتیتور در درمان ریشه 28/11/98 دوشنبه آقای دکتر مرتضوی 20000 تومان 2 تعیین حجم نمونه در مطالعات پزشکی 29/11/98 سه شنبه خانم دکتر پاک نظر 20000 تومان 3 اصول زایمان طبیعی 29/11/98 سه شنبه خانم ایزادی 15000 تومان 4 نحوه ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی 29/11/98 سه شنبه آقای اسدیان 15000تومان 5 حفاظت پرتوی 30/11/98 چهارشنبه آقای اسدیان 15000 تومان 6 مدیریت زخم و پانسمان 3/12/98 شنبه آقای خجسته فر 20000 تومان 7 آب و الکترولیت 4/12/98 یکشنبه آقای داوری 20000 تومان 8 مدیریت راه هوایی 5/12/98 دوشنبه آقای دکتر حسین زاده 20000 تومان 9 چگونه یک پیشنهاد طرح نوآورانه پژوهش در آموزش بنویسیم؟ 6/12/98 سه شنبه آقای دکتر دهدشتی 20000 تومان 10 اخلاق در انتشارات 6/12/98 سه شنبه آقای ایزدی 15000 تومان 11 کشت سلولی (1) 6/12/98 سه شنبه آقای دکتر خالقیان 110000 تومان 12 کشت سلولی (2) 7/12/98 چهارشنبه آقای دکتر خالقیان - 13 استخراج سلول های بنیادی مغز استخوان رت 6/12/98 سه شنبه خانم طالبی رایگان 14 مقاله نویسی به زبان انگلیسی 7/12/98 چهارشنبه آقای دکتر باقری 20000 تومان 15 CPR (BcLS) 7/12/98 چهارشنبه آقای دکتر سلیمانی 20000 تومان 16 CPR(AcLS) 8/12/98 پنجشنبه آقای دکتر سلیمانی 20000 تومان 17 ارزیابی و درمان اختلالات بلع و تغذیه در سالمندان 7/12/98 چهارشنبه آقای دکتر بختیاری 20000 تومان 18 فارماکولوژی در توان بخشی 11/12/98 یکشنبه آقای دکتر بزرگی 20000 تومان 19 باید ها و نباید های fiber post 11/12/98 یکشنبه خانم دکتر کیانوش راد 20000 تومان 20 معرفی پایگاه Orcid 12/12/98 دوشنبه آقای دکتر مرادی 15000 تومان 21 آشنایی با سازمان های علوم اعصاب و چگونگی جذب گرنت 12/12/98 دوشنبه آقای دکتر مرادی 15000 تومان 22 الکتروشوک 13/12/98 سه شنبه آقای دکتر عسگری 20000 تومان 23 گره زنی و بخیه 1 14/12/98 چهارشنبه خانم پهلوانی نژاد 25000 تومان 24 گره زنی و بخیه 2 19/12/98 دوشنبه خانم پهلوانی نژاد 25000 تومان 25 تزریقات 20/12/98 سه شنبه آقای دکتر بابامحمدی 25000 تومان 26 جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی (1) 20/12/98 سه شنبه آقای دکتر ولی نژادی 10000 تومان 27 جست و جو در پایگاه های اطلاعاتی (2) 21/12/98 چهارشنبه آقای دکتر ولی نژادی 10000 تومان 28 اصول رفرنس نویسی 22/12/98 پنج شنبه آقای دکتر ولی نژادی 10000 تومان 29 تحلیل عاملی با استفاده از spss 4/12/98 یکشنبه آقای دکتر سلطانی کرمانشاهی 20000 تومان 30 تفسیر chest Xray 8/12/98 پنجشنبه آقای دکتر آزادبر 31 سلول های بنیادی در بیماری های سیستم عصبی 8/12/98 پنجشنبه آقای دکتر سجاد سحاب نگاه 30000 تومان 32 Taping 30/11/98 چهارشنبه آقای دکتر علی بخشی و خانم دکتر احمدی زاده ۲۵۰۰۰ تومان 33 MS در توانبخشی 27 /11/98 و 28/11/98 یکشنبه و دوشنبه آقای دکتر شهریار پروانه 30000 تومان 34 جداسازی اگزوزوم از سلول های بنیادی و کاراکترایزان 3/12/98 شنبه خانم زمانی و خانم تقدیری 110000 تومان 35 اصول دارو درمانی و سرم تراپی و محاسبات دارویی  در اطفال 13/12/98 سه شنبه خانم زمانی 20000 تومان 36 ثبت کارآزمایی بالینی (IRCP) 19/12/98 دوشنبه آقای عمادی 15000 تومان