• امروز مصادف است با پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش سخرانان کنفرانس

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Prof.Seyed Ali Keshavarz

Professor of Nutritional SciencesDepartment of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Prof. Ronald J Maughan

Sports Nutrition, professor, loughborough university, UK

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr.Mahdi Shadnoosh

Associate Professor of Nutritional SciencesDepartment of Clinical Nutrition, School of Nutrition Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr.Hossein Hajianfar

Assistant Professor of Nutritional SciencesDepartment of Nutrition, School of Nutrition and Food SciencesFood Safety Research Center (Salt)Semnan University of Medical Sciences