• امروز مصادف است با سه شنبه 8 مهر 1399
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش سخنران ها

img_yw_news
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ -

سخنران ها

  Seyed Ali Keshavarz Professor of Nutritional Sciences Department of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences & Dietetics Tehran University of Medical Sciences     Prof. Ronald J Maughan, Sports Nutrition, professor, loughborough university, UK     Mahdi Shadnoosh Associate Professor of Nutritional Sciences Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition Sciences & Food Technology Shahid Beheshti University of Medical Sciences     Hossein Hajianfar Assistant Professor of Nutritional Sciences Department of Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences Food Safety Research Center (Salt) Semnan University of Medical Sciences