• امروز مصادف است با پنجشنبه 29 مهر 1400
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

بایگانی بخش سخنران ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -

Dr. Scott Forbes

Department of Physical Education, Faculty of Education, Brandon University

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr. Reza Ghiasvand

Assossiate Professor, school of Nutrition and Food Sciences,Isfahan University of Medical Sciences 

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Prof. Ronald J Maughan

Sports Nutrition, loughborough university, UK

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr.Mahdi Shadnoosh

Associate Professor of Nutritional SciencesDepartment of Clinical Nutrition, School of Nutrition Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr. Foad Asjodi

Secretory of the sport nutrition board in the IFMARCSport nutrition expert of the national teams

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Dr. Alireza Jahan-Mihan

Associate ProfessorDepartment of Nutrition and DieteticsUniversity of North Florida

img_yw_news
یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ -

Prof.Seyed Ali Keshavarz

Professor of Nutritional SciencesDepartment of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences