• امروز مصادف است با پنجشنبه 23 مرداد 1399
  • |
  • English
logo

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برنامه پوسترهای ششمین همایش پژوهشی سالیانه برنامه پوسترهای ششمین همایش پژوهشی سالیانه

 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 

دفعات مشاهده: 766 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه پنل ها و سخنرانی های ششمین همایش پژوهشی سالیانه برنامه پنل ها و سخنرانی های ششمین همایش پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 

دفعات مشاهده: 764 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه پوسترهای دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران برنامه پوسترهای دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 
جهت آگاهی از برنامه زمان بندی پوسترهای دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران فایل زیر را کلیک کنید.

./files/site1/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%282%29.pdf

 

دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه سخنرانی ها و پانل های دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران برنامه سخنرانی ها و پانل های دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 
جهت آگاهی از زمان بندی سخنرانی ها و پانل های دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران لینک زیر را کلیک کنید.

./files/site1/files/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%281%29.pdf

دفعات مشاهده: 975 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر